Centerforeningen Værløse Bymidte

Henvendelse til Centerforeningen:

Centerkonsulent Kim Andersen, tlf. 26805090

Mail: centerkonsulent@vaerloesebymidte.dk

Centerforeningen har til opgave at varetage centrets markedsføringsmæssige interesser, herunder annoncering, aktiviteter/arrangementer og åbningstider.

Udlejning af butikker på Bymidten

De forskellige butikslokaler på Bymidten udlejes af forskellige udlejere; Nordea Ejendomme, COOP, Værløse Almennyttige boligforening og private investorer.

Ønsker du at leje butikslokaler på Bymidten, er du meget velkommen til at kontakte centerkonsulent Kim Andersen på mail: centerkonsulent@vaerloesebymidte.dk 

Klik og se ledige lokaler på Bymidten,

Vedligeholdelse m.m. på Bymidten

P-anlæg, p-pladser, belysning, beplantning, offentlige toiletter, bænke, legeplads mm. på områderne omkring Værløse Bymidte varetages af Furesø Kommune; Vej & Park samt Driftsgården.