Centerforeningen Værløse Bymidte

Henvendelse til Centerforeningen og Centerkonsulent Annette Schou kan ske på mail
centerkonsulent@vaerloesebymidte.dk eller på tlf. 21 93 36 32

Centerforeningen har til opgave at varetage centrets markedsføringsmæssige interesser, herunder annoncering, aktiviteter/arrangementer og åbningstider.

Udlejning af butikker på Bymidten

De forskellige butikslokaler på Bymidten udlejes af forskellige udlejere; Nordea Ejendomme, COOP, Værløse Almennyttige boligforening og private investorer.

Ønsker du at leje butikslokaler på Bymidten, er du meget velkommen til at kontakte Centerkonsulent Annette Schou på mail centerkonsulent@vaerloesebymidte.dk eller på tlf. 21 93 36 32. Du kan naturligvis også kontaktes udlejer direkte. Alternativt Furesø Kommunes Erhvervsteam. 

Vedligeholdelse m.m. på Bymidten

P-anlæg, p-pladser, belysning, beplantning, offentlige toiletter, bænke, legeplads mm. på områderne omkring Værløse Bymidte varetages af Furesø Kommune; Vej & Park samt Driftsgården.