Centerforeningen Værløse Bymidte

Henvendelse til Centerforeningen kan ske på mail
centerkonsulent@vaerloesebymidte.dk

Postforsendelser sendes til:

Centerforeningen Værløse Bymidte
Postboks 73
3500 Værløse Bymidte

For så vidt det er muligt foretrækkes en mail ;-)

Centerforeningen har til opgave at varetage centrets markedsføringsmæssige interesser, herunder annoncering, aktiviteter/arrangementer og åbningstider.

Udlejning af butikker på Bymidten

De forskellige butikslokaler på Bymidten udlejes af 3-4 forskellige udlejere; herunder bl.a. Nordea Ejendomme og Coop.

Ønsker du at leje butikslokaler på Bymidten, kontaktes udlejer direkte. Alternativt Furesø Kommunes Erhvervsteam. Du er også meget velkommen til at kontakte Centerkonsulenten Værløse Bymidte på mail centerkonsulent@vaerloesebymidte.dk

Vedligeholdelse m.m. på Bymidten

P-anlæg, p-pladser, belysning, beplantning, offentlige toiletter, bænke, legeplads mm. på områderne omkring Værløse Bymidten varetages af Furesø Kommune; Vej & Park samt Driftsgården.